Informatie
Optie
Men is geïnteresseerd maar er is nog geen aanbetaling gedaan.
Wanneer er door meerdere partijen interesse is getoond voor
een kitten, kan de verkoper de beslissende stem hebben.


Gereserveerd
Men is geïnteresseerd en heeft een aanbetaling van  150,00 euro
gedaan. Het kitten blijft beschikbaar voor de koper tot het
volledige bedrag betaald is. Bij afzien van de aankoop wordt de
aanbetaling niet terug betaald!


Verkocht
Het kitten is verkocht na voldoen van de totale rest van het
bedrag, dit gebeurt na ± 14 weken als het kitten wordt
opgehaald. Mocht de koper om welke reden dan de koop
tussentijds willen ontbinden, dan doet men automatisch afstand
van de aanbetaling.

Wij hebben tot op de dag van de overdracht de mogelijkheid om
de verkoop, zonder opgaaf van reden terug te draaien. Wij
verkopen geen katten aan cattery´s waar katten in kooien leven.